ရန္ကုန္႐ံုးခ်ဳပ္

အမွတ္ (၂၉)၊ ေရႊပိေတာက္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ၊ ေရေၾကာင္းသိပၸံေက်ာင္းေရွ႕၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

No.(29), Shwe Padauk Yeikmon, Bayintnaung Main Road, Kamayut Tsp, Yangon (11041), Union of MYANMAR
Ph: 01-537530, 09-73135270, 09-73145270, 09-5159954

 

ေနျပည္ေတာ္

အမွတ္ (ပ/၈၈)၊ သေျပကုန္းပဲြ႐ံု၊ သေျပကုန္းေစ်း၊ ေနျပည္ေတာ္။

No.(Pa /88), Thapyay Gone Shopping Complex, Thapyay Gone Market, Naypyitaw Capital.
Ph: 067-432129, 09-8626105

 

မႏၲေလး

အမွတ္(၁၄၄/က)၊၇၈လမ္းႏွင့္ႏွင္းဆီလမ္းေထာင့္၊သိပၸံလမ္းႏွင့္စစ္ကိုင္းလမ္းခြဲၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္

No.(144/A), Corner of 78th Street & Hnin Si Street, Chanmya Tharzi Township, Mandalay Division.
Ph: 02-76616, 09-5129954, 09-47126661, 09-47126662

မံုရြာ

အခန္းအမွတ္ (၃)၊ စက္မွဳထမ္းေဟာင္းဆိုင္ခန္း၊ ကုန္သည္လမ္း(ကုန္စည္ဒိုင္ေရွ႕)၊ မံုရြာၿမိဳ႕။

No.(3), Sithmudam Hawn Shop, Merchant Road, Monywa Township, Sagaing Division.
Ph: 071-28280, 09-43041179

ျပည္

အမွတ္(၁၄၄၃/ခ)၊ ေရႊသည္တန္းလမ္္း၊ ဇီးကုန္း-ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ကားဂိတ္ႏွင့္ CB Bank အနီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕။

No.(1443/B), Shwethaltan Road, Pyay Township, Bago Division.
Ph: 09-43191579, 09-49517043, 09-425303597

 

ပုသိမ္

အခန္းအမွတ္ (၃၂)၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း(တံတားႀကီးတန္း)၊ ၃ ၇ပ္ကြက္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕။

No.(32), Maha Bandoola Road, Pathein Township, Ayeyarwaddy Division.
Ph: 09- 401601509, 09-250152114

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စဥ့္အိုးတန္း႐ုံးခြဲ

အမွတ္ (၄၉+၁)၊ စဥ္႕အိုးတန္းလမ္း(မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းၾကား)၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

No.(49+1), Sin Ooe Dan Street, La Thar Township, Yangon.
Ph: 01-374594, 09-73901925

 

If You Need Any Industrial Solution ... We Are Available For You